Exclusief voor zorginstellingen

Kentaa Care is uitsluitend toegankelijk voor zorginstellingen die als stichting geregistreerd staan in Nederland (ANBI) of België (VZW). Denk hierbij aan perifere ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, revalidatieklinieken, woongroepen, ouderenzorg, jeugdzorg, fysiotherapie praktijken, verslavingsklinieken, thuiszorg organisaties en alternatieve zorgpraktijken zonder winstoogmerk.

Kentaa checkt de validiteit van de instelling alvorens een organisatiepagina aan te maken. Zo kunnen actiestarters en donateurs met een gerust hart werven en doneren.