Exclusief voor zorginstellingen

Kentaa Care is uitsluitend toegankelijk voor zorginstellingen die als stichting geregistreerd staan in Nederland (ANBI) of België (VZW). Denk hierbij aan perifere ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, revalidatieklinieken, woongroepen, ouderenzorg, jeugdzorg, fysiotherapie praktijken, verslavingsklinieken, thuiszorg organisaties en alternatieve zorgpraktijken zonder winstoogmerk.